Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, HOV 4:22 M.FL. HOVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_027:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOV 4:22

HOV 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Hovs kyrkogård stammar liksom kyrkan från medeltiden. En uppgift från 1829 uppger att kyrkogården var omväxt med lövträd och åtminstone hade en stenmur längs västra sidan mot Håfs gård. Endast två stenvårdar fanns. Kyrkogården har en närmast knubbig romboid form med kyrkan tämligen centralt placerad (närmare den raka västra kanten) i öst-västlig riktning. Sydväst om kyrkan står en gammal klockstapel. Längs kyrkogårdens södra sida skedde en utvidgning 1999 och på det nya området finns en modern ekonomibyggnad, vid den äldre kyrkogårdens sydvästra hörn. Båda kyrkogårdsdelarna hägnas av kallmurar. Runt den äldre delen är muren bred och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande