Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, KÄLLUNGA 15:1 KÄLLUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_031:24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLUNGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄLLUNGA 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Källunga kyrkogård har liksom kyrkan medeltida anor. Kyrkogården har vägar på tre sidor och en något skevt rektangulär form med nord-sydlinjen diagonalt över området. Kyrkan är placerad nära sydvästra sidan men diagonalt lagd över kyrkogården, antagligen för att få en mer öst-västlig riktning vilket dock inte uppnåtts helt. Huvudgrinden sitter ungefär mitt i sydvästra muren nära vapenhusporten. I södra hörnet står en gammal klockstapel. Kyrkogården beskrivs vid en inventering 1829 som jämn med några lövträd runtom och en klockstapel med en mindre ringklocka. 1844-45 tillkom nya kyrkogårdsportar. En smal utvidgning skedde 1959-60 län...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande