Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GOTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 GOTHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

483-11.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GOTHEM KYRKA (akt.), GOTHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GOTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården består av en äldre, nära nog kvadratisk del runt kyrkan och en på 1990-talet tillagd del öster därom. Båda omges av meterhöga stenmurar. Den äldsta kyrkogårdens murar är med undantag av den i söder samt ett stycke av den västra muren av mycket ålderdomlig karaktär och dateras till 1200-talet. Ursprungligen var de dock betydligt högre, ca 2,9 m. Den södra muren har sannolikt flyttats dryga tiotalet meter i samband med en utvidgning av kyrkogården under 1800-talet, och den bortrivna stigluckan ersattes då med en järngrind. En omläggning av den västra muren mellan stigluckan och det sydvästra hörnet gjordes på 1980-talet(?)...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister