Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, MJÄLDRUNGA 10:1 MJÄLDRUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_032:13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MJÄLDRUNGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MJÄLDRUNGA 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Mjäldrunga kyrkogård har nord-sydlinjen ungefär diagonalt genom området med vägkorsningen i väster. Området utvidgades 1982 i sydöst där den södra delen längs vägen anlades till en parkering som förbinds via en samtida smidesgrind med kyrkogården. På den äldre delens nordvästra del står kyrkan i nordöstlig-sydvästlig riktning. Marken sluttar från nordväst och ned mot kyrkan. En bred, hög och bitvis nedrasad kallmur av rundad natursten hägnar hela kyrkogården och innanför den står en trädkrans, troligen av lindar. Vid kyrkomurens västra hörn står en vägvisare i sandsten märkt med "Eriksberg" och en pil, konserverad 2001. Utmed nordvä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande