Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, MOLLA KYRKA 1:1 MOLLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_1194.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOLLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MOLLA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogårdens norra del har liksom kyrkan medeltida ursprung. Området har utvidgats i senare tid söderut i slänten ända ned till landsvägen. Från sydsidan har man utsikt över den unga skogen vid sjön i söder. Kyrkan ligger på kyrkogårdens övre del i öst-västlig riktning med en klockstapel söder om vapenhuset. Smala grusgångar går längs kyrkans sidor. Kallmurar av natursten omger kyrkogården och utgör även stödmurar ned till omgivande lägre marknivåer. Gamla lönnar står i krans runt muren på gamla delen och resten av kyrkogården hägnas också av stora lövträd, mest lönnar. Gluggar finns efter nedtagna träd. Marken sluttar ned mot bogår...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik