Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, BJÖRKE 9:1 SÖDRA BJÖRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_034:08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA BJÖRKE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRKE 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Södra Björke kyrkogård är medeltida liksom kyrkan. Kyrkogården är liten, rektangulär och inhägnas av kallmurar med smidesgrindar i väster till prästgården och till parkeringen i söder. Kyrkan är placerad i öst-västlig riktning på nordvästra delen av kyrkogården och i sydväst står en klockstapel. I nordväst är en muröppning till kyrkans uthus med förråd och avträde. Kyrkogårdsmuren är av rundad natursten, hög och bred. Innanför den står en trädrad av hamlade lindar. I norr och väster växer andra sorters höga lövträd. I öster är en utvidgning med rektangulär form från 1921 för familjegravar. Raka grusgångar går mellan grindarna och ky...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik