Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, VESENE 2:15 M.FL. VESENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV_Karlu12_Vesene klockstapel_2021-11-17(3).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VESENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VESENE 2:15

VESENE 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Vesene kyrkogård har medeltida anor kring kyrkan från samma tid, samt en stor utvidgad del i öster från 1960-talets mitt. Där står en liten ekonomibyggnad vid södra sidan i fonden av entrégrinden från parkeringen i norr. Kyrkogårdens form är långsträckt kantig och något asymmetrisk. Gamla delen är något högre belägen än sin omgivning och dess kallmurar utgör därför stödmurar på utsidan. Västra sidan är smal och nordvästra sidan är sneddad ut mot grinden vid vägen i norr, gamla delens enda grind. Runtom kyrkogården står en trädkrans av gamla höga lönnar och en omkring 200 år gammal ask i norr. Ett par lönnar är så kallade tyska lönna...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik