Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, HÅLTA 2:1 HÅLTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2366-9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅLTA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÅLTA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

HÅLTA KYRKA ligger i norra delen av kyrkogårdens äldre del. EN del gravar ligger på norrsidan, men merparten ligger i söder, öster och väster. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur. Innanför muren är planterade lövträd (lind, kastanj m fl), de flesta höga och uppvuxna. Ingångar finns i öster, söder och väster. I öster och söder sitter svarta smidesgrindar mellan grindstolpar, i öster vitputsade och i söder av sten. Ingång till kyrkogården i väster sker genom en STIGLUCKA, vitputsad under tegeltäckt sadeltak. Från 1700-talets mitt. Grusade gångar i rutnätssystem, och gräsbevuxna kvarter. Gravarna ligger tätt, och de fle...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik