Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, KYRKAN 1 KUNGÄLVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

729-7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGÄLVS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KYRKAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkan ligger centralt vid torget i den gamla trästadsbebyggelsen i Kungälv. Gatstensbelagda gator omger kyrkotomten, och på sydsidan ligger kyrkan helt invid torget med endast en mindre gräsyta emellan. Norr om kyrkan finns ett något större gräsbevuxet och av järnstaket inhägnat område, kyrkotomten, vilket i norr ansluter till kvartersbebyggelsen.

Kyrkogården omkring kyrkobyggnaden är utformad som en park. I väster mot torget har den ett smitt järnstaket med grindar, mot norr av en häck och mot öster öppnar sig parken direkt mot gatan. Stora almar och askar växer på ömse sidor om en grusad gång rakt igenom parken i östvästlig rikt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik