Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, LAVAD 6:1 LAVADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lavads kyrka anl.bild negnr 03-153-14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LAVADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LAVAD 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

LAVADS KYRKA - ligger öst - västligt placerad i östligaste delen av den rektangulära, västsluttande lilla kyrkogården. Nordöst om kyrkan står en klockstapel. Kyrkan inramas på alla sidor av en kallmurad stenmur. Mot väster är en trädrad. I väster och norr växer även häckar. Kyrkogårdens huvudingång vetter mot parkeringsplatsen i norr och utgörs av en dubbel smidesgrind med spjälor. Grinden är placerad mellan fyrsidiga, upptill skulpterade stenstolpar. Härifrån leder en grusgång med två rader cementplattor mot sydväst. En rad cementplattor leder från gången till sakristians östport.
En annan grind leder till landsvägen söder om kyr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande