Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lilla Edet kn, SKÖVDE 1:9 ALE-SKÖVDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_054.25

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALE-SKÖVDE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lilla Edet

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÖVDE 1:9

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården har medeltida ursprung. Den inhägnas av stenmurar av skalmurstyp och är gräsbevuxen med gångsystem av grusade gångar. En trädkrans kantar murarna. Den ursprungliga kyrkogården motsvarar den delen av kyrkogården som är belägen söder om kyrkan.

Kyrkogården utvidgades åt norr 1909, in över den befintliga åkermarken.
Tre vitputsade stigluckor med svartmålade smidesgrindar åt sydväst, öster och i den västra muren. Sadeltak med enkupigt lertegel och rödmålade vindskivor. Stigluckornas ålder är okänd men troligen murades de samtidigt med att kyrkan ombyggdes 1754. De nuvarande låga järngrindarna har ersatt betydligt högre av ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande