Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lysekil kn, KYRKEBY 5:1 LYSE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2666-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LYSE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lysekil

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKEBY 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

LYSE KYRKA ligger på en terrass med grusplan och med stödmurar av tuktad granit åt söder och väster. Söder om terrassen går en landsväg, och i slänten norr om kyrkan växer oxelträd, tallar, buskar m. m. Öster om kyrkplanen ligger samlade i en grupp ett församlingshem, två personal- och ekonomibyggnader, samt ett äldre kyrkstall. Stallet har rödmålad locklistpanel, och pulpettak under tegel. Norr om kyrkan ligger två av kyrkogårdens olika delar, och mellan dessa två löper dessutom en mindre grusväg.

Söder om landsvägen ligger LYSES GAMLA KYRKOGÅRD. Den utgörs i sin tur av två delar, dels den äldsta delen som har medeltida ursprung, ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik