Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HÖRSNE KYRKOGÅRDEN 1:1 HÖRSNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/177

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖRSNE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÖRSNE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Ursprungligen var kyrkogården nära nog kvadratisk. Gränsen i S gick via murknäet i SV – en utvidgning som gjordes på 1880-talet. I N gick gränsen via sockenmagasinets S vägg rakt västerut till den V muren – en trädrad markerar ännu den gamla gränsen. 1937 utvidgades kyrkogården norrut och fick en långsträckt form i N-S riktning.

Av den trädkransen från 1800-talet runt den gamla delen av kyrkogården återstår några träd i Ö och SÖ. Den nya delen av kyrkogården inramas helt av en trädkrans.

I den gamla kyrkogårdsdelens NÖ hörn ligger som framgått ett sockenmagasin från 1860-talet, och utanför detta har i NÖ påträffats resterna ef...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister