Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LAU KYRKOGÅRDEN 1:1 LAU KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/055

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LAU KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LAU KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogårdens utformning är i det närmaste kvadratisk. I söder, öster och väster är de medeltida stigluckorna bevarade vilket tyder på att kyrkogården i stort har bevarat sin ursprungliga utsträckning. På kyrkogården finns idag (1996) 192 synliga gravar.

Kyrkogården är omgiven av en kallmurad kalkstensmur. Murarnas utsträckning är i söder 78 m, i öster 68 m, i norr 72 m, och i väster 59 m, murarnas höjd varierar (invändigt) mellan 80-90 cm bredden varierar mellan 85-100 cm. Muren i norr torde vara den äldsta delen. Vissa partier av kyrkogårdsmurarna (i öster och norr)är överväxta av murgröna. Kyrkogården omges av lövträd som ask, ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister