Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LINDE KYRKOGÅRDEN 1:1 LINDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/085

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LINDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LINDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården är rektangulär med lätt romboid planform. Den har sannolikt kvar sin medeltida utsträckning utom i väster, där den utvidgats i sen tid. Antalet synliga gravar är 142 (1996), varav de flesta är belägna söder och – framförallt – väster om kyrkobyggnaden.

Kyrkogården omges på tre sidor av en kallmur av kalk- och sandsten, troligen uppförd omkring 1765. I det nordöstra hörnet står ett f.d. sockenmagasin av kalksten under tegeltak, byggt 1835. Det är infogat i kyrkogårdsmuren och används idag som förråds- och materialbod. I väster saknas mur, och avgränsningen mot den f.d. skoltomten utgörs av en klippt häck.

Ingångar ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister