Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:11 LÄRBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/026

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÄRBRO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:11

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Lärbro kyrkogård är rektangulär med sin största utsträckning i nord-sydlig riktning. Kyrkogården är omgiven av kallmurade kalkstensmurar med grindar i söder, väster och öster, de båda förra av järn och den senare av trä.
Grusgångar från öppningarna i söder och väster – de löper runt hela kyrkan – och vi-dare norrut, där en gång från den östra ingången ansluter. Runt minneslunden finns en gång av kalkstensflis.

Kyrkogården omges av en trädkrans planterad direkt innanför murarna i öster, norr och väster. En mindre trädplantering finns på den norra delen, i anslutning till minneslunden.

På kyrkogårdens södra del finns ett fåtal ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister