Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mellerud kn, EKHOLMEN 1:3 M.FL. GUNNARSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3144-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUNNARSNÄS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mellerud

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKHOLMEN 1:3

GUNNARSNÄS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan är belägen i kyrkogårdsområdets nordöstra hörn. Till kyrkoanläggningen hör också den skifferklädda klockstapeln och ett bårhus med valmat skiffertak.
KYRKOGÅRDEN - Kyrkogården har en rektangulär form med dess norra långsida belägen längs den gamla landsvägen mellan Mellerud och Bäckefors. Vägens nutida efterföljare, länsväg 166, leder parallellt ca 200 m norrut, i lägre terräng. Marken på kyrkogården sluttar svagt mot väster. Utvidgningar har skett i flera omgångar. Från den äldsta delen närmast kyrkan skedde 1832 en utvidgning österut, dokumenterad genom en minnessten på platsen. En rad med träd markerar också gränsen för...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister