Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mellerud kn, JÄRNS STOM 3:1 JÄRNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3140-9.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRNS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mellerud

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRNS STOM 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkoanläggningen är beläget i öppet slättlandskap vid en vägkorsning och en gård, "Järns stom".

Till kyrkoanläggningen hör kyrkan med omgivande kyrkogård, den skifferklädda klockstapeln och en modern ekonomibyggnad. Ca 200 meter norr om kyrkan finns ytterligare en kyrkogård, "Nya kyrkogården", som en särskild enhet.

KYRKOGÅRDEN har en rektangulär form i öst-västlig riktning och utbreder sig främst på kyrkans södra och östra sida. Den äldsta delen är söder om kyrkan. Mot norr finns inga gravar och mot väster bara någon enstaka grav. Kyrkogårdens östra del är en utvidgning från ca 1850. Kyrkogården omges huvudsakligen av öppen...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister