Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, SJONHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 SJONHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/198

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJONHEM KYRKA (akt.), SJONHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SJONHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården är sedan utvidgningen 1952 rektangulär till formen. Den nya kyrkogården i öster ligger genom påfyllnad av jord något högre än den gamla kyrkogården.

Marken är gräsbevuxen och kyrkogården omges av en låg kallmurad stenmur med täckhällar.

Kyrkogården har tre ingångar försedda med järngrindar. Två ingångar är placerade på gamla kyrkogården – en i mitten av västra kyrkogårdssträckningen (huvudingången), en på dess norra sträckning, och den tredje ingången ligger på nya kyrkogården, i nordvästra hörnet. Mellan kyrkogårdarna finns en trappa. Från ingången i väster till kyrkobyggnaden leder en gång beklädd med cementplatt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister