Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, SUNDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 SUNDRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/144

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNDRE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUNDRE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Den gamla kyrkogården
Sundre kyrkogård är rektangulärt utformad. Den utvidgades 1871 åt söder och senare åt öster.

Kyrkogården är omgiven av bruksmurade sandstensmurar som mäter 58 m i söder, 42 m i öster, 57 m i norr och 53 m i väster. De norra och västra mursträckorna torde vara av hög ålder, de södra och östra tillkom i samband med de nyss nämnda utvidgning-arna. I den södra muren finns en öppning, flankerad av kalkstenspelare uppförda på 1930-talet, i den västra muren i det sydvästra hörnet finns en medeltida trappga-velsportal bevarad, och i den östra muren finns en nyupptagen öppning till kastalen.
Grusbelagd gång finns m...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister