Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, HÖGSRUMS KYRKA 1:1 HÖGSRUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

högsrum2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGSRUMS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÖGSRUMS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Högsrums kyrkogård är i det närmste kvadratisk till formen och kyrkan ligger mitt på
kyrkogården. Längs den södra långsidan finns en allé av pyramidalmar. Norr om kyrkan,
mellan vapenhuset och ingången i norr, är en gång av kalkstensplattor också den kantad av en
allé av oxel. Tidigare fanns det en motsvarande gång, med allé, som gick från ingången fast
österut, mot kyrkans kor. Den togs dock bort när man på 1990-talet anlade en meditationsplats
norr om kyrkan. Det finns inte längre någon kvartersindelning av kyrkogården. Gravplatser
finns runt om kyrkan men fortfarande är det få ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se Historik.