Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, FLISTAD 19:1 FLISTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Flistads kyrka och kyrkogård negnr 02-174-05.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLISTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FLISTAD 19:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

FLISTADS KYRKA ligger i södra delen av den rektangulära kyrkogården. Kyrkan är placerad i öst - västlig riktning. Väster om kyrkogården ligger en parkeringsplats, vilken man når via en körväg från sydväst. Kyrkogårdens huvudingång vetter mot denna parkeringsplats. Huvudingången utgörs av en enkelt utformad spjälgrind av järn, placerad mellan kraftiga, fyrsidiga stenportar, krönta av karnisformade huvar och klot av sten. Innanför grinden leder en trappa upp till kyrkogården. Två ingångar, en i väster och en i öster, leder in från en annan parkeringsplats norr om kyrkan. Den västliga ingången utgörs av en järngrind med stenstolpar och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister