Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, GÖTLUNDA 17:1 GÖTLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Götlunda kyrka och kyrkogård negnr 02-149-19.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTLUNDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÖTLUNDA 17:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

GÖTLUNDA KYRKA ligger i södra delen av den rektangulära kyrkogården. Kyrkan är orienterad i öst - västlig riktning. Huvudingången från landsvägen i söder utgörs av en järngrind med stenstolpar, krönta av klot. En grusgång leder från grinden mot kyrkans sydfasad och delar sig framför kyrkan i två grusgångar. Norr om dessa , närmast fasaden, bildas en gräsbesådd triangel med planterade buskar . En annan ingång till kyrkogården , även denna en järngrind, vetter mot en mindre väg utmed västmuren. Från denna grind leder en grusgång till kyrkans västport, placerad i ett vapenhus. Den tredje järngrinden leder från församlingshemmets går...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas