Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Emmaboda kn, LÅNGASJÖ 4:61 LÅNGASJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Långasjö kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGASJÖ KYRKA (akt.)
Kalmar
Emmaboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÅNGASJÖ 4:61

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Allmän karaktär
Kyrkogården är rektangulär och består av kvarter A-D. Uppdelningen i de olika kvarteren är
tydlig med kvarter A längs kyrkans södra långsida, kvarter B längs norrsidan samt kvarter C,
D och E på den nyare delen i väster. I kvarter A finns en mindre mängd spridda grusgravar,
medan övriga kyrkogårdens gravplatser är gräsbelagda. Gravvårdarna i kvarter C står längs
rygghäckar, i övrigt finns ingen planerad vegetation inne i kvarteren. Kvarter A och B utgör
den gamla kyrkogårdsdelen, ännu omgiven av den gamla stenmuren. Här finns också relativt
många äldre gravvårdar. Båda kvarteren rymmer enbart kistgravplatser (...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.