Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, VÄRSÅS 17:1 VÄRSÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Värsås kyrka ext negnr 02-134-02.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄRSÅS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VÄRSÅS 17:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

VÄRSÅS KYRKA ligger placerad i öst - västlig riktning på västra delen av den rektangulära kyrkogården. Kyrkogården avgränsas i norr, öster och söder av en kallmurad mur av osorterad gråsten. Utmed den norra och östra kyrkogårdsmuren är dessutom planterat tuktade lindar. Kyrkogården tillbyggdes på 1950-talet mot Djursätravägen i väster. Detta parti inramas av låga häckar samt mot gatan en rad tuktade almar. Kyrkogårdens huvudingång vetter mot Djursätravägen i väster. Ingången består av en dubbel järngrind samt vid vardera sida om denna en enkel grind. Grindarna, från 1950-talet, har enkel dekor av ovaler. Från dessa leder två grani...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas