Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sotenäs kn, MALMÖN 1:5 MALMÖNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2644-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MALMÖNS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Sotenäs

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

MALMÖN 1:5

Beskrivning

Inventeringsår 2004

MALMÖNS KYRKA, som är orienterad i ungefär nord-sydlig riktning, ligger i västra delen av kyrkotomten. Denna omgärdas i norr och väster av en stenmur, i öster av ett trästaket med stolpar av huggen granit. Uppvuxna lövträd innanför muren och inne på kyrkotomten. Ingångar finns i norr och öster, vettande mot kyrkans båda ingångar. Ingång genom svarta järngrindar mellan stenstolpar. Grusade gångar upp mot kyrkan och runt denna, i övrigt gräsbevuxna ytor. Strax invid ingången i norr står en minnessten över de Malmönbor som förlist till havs, stenen restes 1993.

Ett mindre UTHUS ligger väster om kyrkan, vitmålat med locklistpanel och t...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik