Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, VOXTORPS KYRKA 1:1 VOXTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2024-009.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VOXTORPS KYRKA (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VOXTORPS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Övergripande beskrivning av Kyrkogården
En mindre oval kyrkogård omger kyrkan. Kyrkogården begränsas av en äldre mur vilken inåt är försedd med en torvklädd slänt och utåt består av en naturstensmur vilken på sina ställen är över tre meter hög. Muren är genombruten på tre ställen och öppningarna är försedda med järngrindar från 1800-talets mitt eller senare hälft I kyrkogårdens nordvästra hörn, delvis i muren, står en äldre klockstapel av trä. Denna har tidigare stått placerad sydväst om kyrkan. Bredvid klockstapeln precis utanför bogårdsmuren låg tidigare två träbodar vilka 1959 ersattes av ett putsat pannhus.

Placeringen av ky...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.