Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, ÖXABÄCKS STOM 1:40 ÖXABÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_061.33/00031

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖXABÄCKS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

ÖXABÄCKS STOM 1:40

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården inhägnas av stenmurar och av en Tujahäck åt sydväst. Nord- och sydmurarna kantas av trädrader. På kyrkogården finns många träd, övervägande lindar men också lönn, ek, rönnar och björkar. Kyrkan är belägen på en muromgärdad terrass, som utgör kyrkogårdens äldsta del. Kyrkogården är utvidgad i omgångar åt sydöst (1952 och 1973) och ligger i huvudsak i sluttningen söder om kyrkan. Ingångar med smidesgrindar i nordöst, söder och väster. Kyrkogårdsgångarna är asfalterade.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande