Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, KASTLÖSA KYRKA 1:1 KASTLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kastlösa1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KASTLÖSA KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KASTLÖSA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Kyrkogården är rektangulär till formen och kyrkan är placerad i mitten. Kastlösa kyrkogård
har brukats under en lång tid vilket skapat en kyrkogård som speglar bruket över en lång tid.
Kvarter A-D är utlagda söder om kyrkan och kvarter E-H väster, norr och öster om kyrkan.
Kyrkogården omgärdas av en kalkstensmur och en trädkrans. I alla kvarter är gravvårdarna
ordnade i rader i gräsmatta. I vissa partier står vårdarna mot en rygghäck. Av de tidigare så
vanliga omgärdningarna finns det idag inga bevarade. Norr om kyrkan finns kyrkogårdens
nyaste tillskott, minneslunden. I det nordö...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.