Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, STENÅSA KYRKA 1:1 STENÅSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

stenåsa1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENÅSA KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENÅSA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Stenåsa kyrkogård är idag en rektangulär yta utlagd i nord-sydlig riktning. De största ytorna
finns söder om kyrkan. Gravplatser finns också norr om kyrkan samt i ett smalt stråk öster om
kyrkan. Kyrkogården är indelad i fyra kvarter från A till D. Kvarter A och B ligger i sydväst,
kvarter C i sydost och kvarter D norr om kyrkan. Majoriteten av gravvårdarna är placerade i
rader i nord-sydlig riktning. En del av dessa rader är ryggställda med häckar av häckoxbär
emellan eller fristående. I nordvästra hörnet ligger en redskapsbod och i sydvästra hörnet
minneslunden.

Omgärdning
K...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.