Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tidaholm kn, VALSTAD 25:1 VALSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/199:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALSTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tidaholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALSTAD 25:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Korskyrkan ligger med koret åt öster i den västra delen av en rektangulär kyrkogård. Denna omges av en kallmur med jordvall på insidan, utom i söder där terrängen sluttar ned mot bäcken och begränsningen utgörs av en riktig stödmur. Längs alla sidor, utom den östra, är rader med främst gamla lönnar. Kyrkogården har en centralt placerad ingång i väster, mitt för tornet, och en i det nordvästra hörnet. Båda omges av grindstolpar av granit och bär smidda pargrindar. Från den västra löper en grusgång som omsluter kyrkan och från den norra en plattlagd gång. Gravarna ligger i raka rader, i söder i nord-syd och i norr i väst-öst. I öster ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas