Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, FRIGGERÅKER 27:8 M.FL. FRIGGERÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Friggeråker k-a exteriör nv negnr 01-279-16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRIGGERÅKERS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRIGGERÅKER 27:8

FRIGGERÅKER 27:9

Beskrivning

Inventeringsår 2001

FRIGGERÅKERS MEDELTIDA KYRKORUIN är belägen i öst-västlig riktning på norra sidan av den ursprungliga, rektangulära begravningsplatsen som senare (sannolikt 1950-tal) blivit utökad med en större del åt väster.
FRIGGERÅKERS NUVARANDE KYRKA är uppförd i samma riktning några meter norr om ruinen. Kyrkogården, som är gräsbevuxen och sluttar åt sydost, omgärdas av en kallmurad stenmur med en stiglucka i den norra muren. Innanför muren åt norr, öster och söder finns en trädrad av höga, och några nyplanterade, askar. Åt väster, innanför muren, finns en blomsterrabatt. I denna mur sitter, i linje med västporten, smidesgrindar på murade gri...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik