Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, VALLSÄNGEN 8 SANKT JOHANNES KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

St Johannes anl negnr 02-164-19.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT JOHANNES KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VALLSÄNGEN 8

Beskrivning

Inventeringsår 2002

SANKT JOHANNES KYRKA är sammanbyggd med en vårdcentral och ett äldreboende i öster och söder. En infart från Gröna vägen i öster till byggnadskomplexet ligger alldeles söder om kyrkan, men det finns ytterligare en infart i sydöstra delen av området. Häremellan går en gata, kantad av parkeringsplatser. Kyrkan ligger i syd - nordlig riktning. Kyrkans entréport i söder når man via en bred, stenlagd gång från områdets norra infart. I norr avgränsas kyrkotomten av en cykelväg. Norr härom finns ett område med skogsmark. Terrängen, där kyrkan är belägen, sluttar svagt mot öster. Kyrkan omges i norr och nordöst av gräsmatta och några träd....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets byggnadsregister