Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, BLIDSBERG 3:12 BLIDSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_019:21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BLIDSBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BLIDSBERG 3:12

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkan ligger med koret åt öster på en grusad terrassering inom en närmast rektangulär kyrkogård som är rundad i öster. Kyrkogården omges av en kallmur av gråsten från 1868 (då kyrkogården utvidgades åt väster) som i norr och öster bildar stödmur, i det senare fallet med tre avsatser. Ingången är i väster mitt för kyrkans västport. På muren ligger här två klot av kalksten. I den norra muren finns en trappa med järnräcke. Längs muren löper en rad av gamla askar. Från ingången sträcker sig en kort grusad gång, kantad av tuktade ekar. Gravarna ligger i nord-sydliga rader. I det sydvästra hörnet är det s.k. "Minnenas hörn" med tre runst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister