Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, BÖNE 10:1 BÖNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_029:10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖNE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÖNE 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkan är belägen med koret åt öster i den norra delen av en rektangulär kyrkogård. Denna omges av en mossbelupen kallmur av gråsten med två öppningar, en mitt för kyrkans västport och en för dess mittport. Dessa kantas av murade grindstolpar med vitkalkad spritputs och toppiga krön avtäckta med svart plåt, vilka bär plåtkors. Sannolikt kan de sättas i samband med kyrkans nybyggnad under 1800-talets förra hälft. De smidda pargrindar som de bär är troligen något senare. Från öppningarna löper raka grusgångar som omsluter kyrkan. Längs alla sidor utom den östra växer rader av björkar. Gravarna ligger i nord-sydliga rader utom i norr. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister