Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, DALUM 21:1 DALUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_022:13. JPG.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DALUM 21:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den medeltida kyrkan ligger med koret åt öster i den östra delen av en 1920 åt väster vidgad kyrkogård. Den äldre delen är närmast kvadratisk med fasat hörn i sydost. Den omges (utom i sydväst) av en mossbelupen kallmur av gråsten, vilken bildar stödmur i väster, norr och öster. Kallmuren fortsätter längs utvidgningens södra sida. Denna del av kyrkogården är något vinklad mot den äldre. Den är rektangulär med starkt betonad axialitet.
Kyrkogården har fyra ingångar, den äldre delen en i sydväst och en i öster. Dessa omges av grindstolpar av kalksten med fasade hörn och klot, sannolikt från sent 1800-tal. De bär smidesgrindar från...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister