Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, SÄNNINGARED 1:8 FÄNNESLUNDA - GROVARE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_008:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÄNNESLUNDA - GROVARE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÄNNINGARED 1:8

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Fänneslunda-Grovare kyrka uppfördes 1874 på en ny kyrkplats. Kyrkan står på högsta punkten i nordväst med en äldre ekonomibyggnad nära inpå intill norra muren och en vidsträckt kyrkogård åt öster. Mitt för syd- och västportarna är muröppningar med grindar (i vinterförvaring vid besöket). Södra öppningen har råhuggna granitstolpar och den västra stålstolpar av olika slag. Det är ett par gamla smidesgrindar med solliknande motiv och snirklig dekor ovanpå samt ett par lägre och nyare grindar med raka spjälor och upptill s-formad dekor inom ramen. Från sydgrinden går en dubbelsidig allé av fyra par björkar upp till kyrkan, i övrigt är...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas