Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, GULLERED 2:2 GULLEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_035:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GULLEREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GULLERED 2:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nyklassicistiska salkyrkan ligger med koret åt öster i den västra delen av en åt öster avsmalnande och sluttande kyrkogård. Kring sidorna på kyrkogårdens västra hälft löper kallmurar av gråsten, vilka har stödmurskaraktär i sina östra delar. I nordost har stödmuren tre avsatser. Runt hela kyrkogården löper en rad av lövträd. Kyrkogården har tre ingångar, en i väster mitt för kyrkans västport, en i norr mitt för dess mittport och en i sydost. De båda förra har grindstolpar av tuktad granit och smidda pargrindar med inskriptioner som förtäljer att de uppsattes 1846 och vilka som stod för dem. Den senare ingången har en sentida smi...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas