Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, HUMLA 9:7 M.FL. HUMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_017:12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUMLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUMLA 9:7

HUMLA 11:8

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkan ligger med koret åt norr på en grusad terrass i den nordvästra delen av en rektangulär kyrkogård. Terrassen har en stödmur av gråsten. I söder avgränsas kyrkogården med en kallmur av gråsten från 1880, i vilken är en öppning med två åttakantiga grindstolpar av kalksten med klot, uppsatta 1879. I väster och öster löper stödmurar av gråsten. Runt hela kyrkogården växer en rad gamla lönnar. Från ingången löper en grusgång fram till kyrkan. I nordost står en ekonomibyggnad. Gravarna ligger i nord-sydliga rader i söder och öster. Ett stort antal härrör från förra sekelskiftet och några har grusad yta samt stenram. I det sydvästra ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas