Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, HÄLLSTAD 13:2 M.FL. HÄLLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_005:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLSTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄLLSTAD 13:2

HÄLLSTAD 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Hällstads kyrkogård har varit i bruk sedan äldre medeltid men den samtida kyrkan revs när den nya uppfördes 1819. Kyrkogården är stor och rektangulär i nord-sydlig sträckning med kyrkan i ungefärlig öst-västlig riktning ungefär på mitten. Kallmurar hägnar området som har öppningar åt alla väderstreck (grindarna var i vinterförvar vid besöket). Vid västra sidan norr om kyrkan står en mindre, modern ekonomibyggnad. Nära södra kyrkofasaden står under en överbyggnad en exceptionell gravvård från 1100-talets slut, kallat Hällstadsmonumentet. Södra delen är äldre och har långa rader med gravstenar, flera höga obeliskstenar, särskilt i syd...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas