Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, HÖSSNA 1:12 M.FL. HÖSSNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_039:03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖSSNA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÖSSNA 1:12

HÖSSNA 19:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nyklassicistiska salkyrkan ligger med koret åt öster på en långsmal terrass med rundad ände i öster. Terrassen kantas av kallmurad stödmur samt låg lövhäck och ligger centralt på en rektangulär kyrkogård. Kring kyrkogården löper en kallmur av gråsten, vilken har karaktär av stödmur i öster. Denna anlades 1839. I väster och öster växer rader av lövträd, sannolikt från nämnda år. Muren har tre öppningar, en i väster mitt för kyrkans västport och en i norr mitt för kyrkans numera igensatta ena mittport samt en i nordväst. Öppningen i väster kantas av fyrkantiga grindstolpar av granit med skråkantade krön av kalksten. Stolparna bär ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas