Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, KNÄTTE 10:1 KNÄTTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_027:14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KNÄTTE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KNÄTTE 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkan ligger med koret åt öster i ett centralt krönläge på den femkantiga kyrkogården. Denna omges av kallmurade stödmurar som i sydväst har två avsatser. Runt kyrkogården växer en rad av lövträd. I det nordvästra hörnet finns en öppning med grindstolpar av sten och smidd pargrind från 1900-talets förra hälft. Från denna löper en grusgång fram till kyrkporten för att sedan fortsätta ned mot kyrkogårdens södra hörn. I norr står en klockstapel. Gravarna ligger i nord-sydliga rader. Ett fåtal av gravarna härrör från 1800-talet. En av gravarna har järnstaket. Åt sydost är en lägre liggande fyrkantig utvidgning som omges av lövhäckar. I...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas