Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, KÄRRÅKRA 3:1 KÄRRÅKRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_002:17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄRRÅKRA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄRRÅKRA 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården är liksom kyrkan från medeltiden och hägnas av kallmurar av natursten, vilka även fungerar som stödmurar till den omkringliggande lägre marken. I samband med byggandet av en ekonomibyggnad 1982 togs en del av den gamla stenmuren ned i nordöst och ersattes med ett enkelt trästaket med liggande bräder och liten trägrind. Mitt för kyrkans sydport är huvudingången med en bred muröppning. Grindarna var tagna i vinterförvaring vid besöket, men ett fotografi visar smidda grindblad med välvd överkant. Grindstolparna är av huggen granit med spetsig topp som kröns av stenklot. Åt väster finns ett litet grindhål med en enkel smides...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas