Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, KÖLINGARED 1:10 KÖLINGAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_021:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÖLINGAREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÖLINGARED 1:10

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nyklassicistiska salkyrkan ligger med koret åt öster i den södra och högst belägna delen av en närmast trapetsoid kyrkogård. En kallmur av gråsten löper längs kyrkogårdens västra sida och i söder samt södra östra delen och mot yttersta delen i norr som stödmur. På muren ligger i sydväst en häll med skålgropar. I den södra stödmuren finns en gråstenstrappa. Alla stödmurar kantas av lövhäckar. Runt kyrkogården är en rad av lövträd, främst lönn. På kyrkans nordsida finns ytterligare några lövträd. Kyrkogården har två ingångar, en i väster mitt för kyrkans västport och en i det nordöstra hörnet. Den förra kantas av två murade grinds...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas