Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, LIARED 10:1 LIAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_025:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIAREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LIARED 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkan ligger med koret åt öster på ett centralt krönläge inom en rektangulär kyrkogård med utskjutande spets i nordost. Runt kyrkogården löper kallmurade stödmurar av gråsten (i väster med två avsatser) och en rad gamla lönnar. I söder är en öppning mitt för mittporten, vilken har nygotiska grindstolpar av gjutjärn. Från denna ingång löper en grusgång fram till nämnda port och två andra strålar ut och omsluter kyrkobyggnaden. Från västporten går en rak gång åt väster och från sakristian en åt norr. Längs kyrkans södra långsida växer en rad pilar. Gravarna ligger i nord-sydliga rader. Ett stort antal gravar härrör från 1800-talet. F...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas