Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, STRÄNGSERED 9:1 STRÄNGSEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_033:05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÄNGSEREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STRÄNGSERED 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Timmerkyrkan ligger med koret åt öster i den norra och lägre liggande delen av en rektangulär kyrkogård. Kring kyrkogården löper en låg lövhäck och en rad av lövträd (med undantag för norra sidan). Från söder löper två raka grusgångar fram till kyrkan. Den västra av dessa har en gråstenstrappa med sentida träräcke. Grindar saknas helt. Gravarna ligger i nord-sydliga rader söder om kyrkan och härrör från 1800-talet och det tidiga 1900-talet, emedan den nya kyrkogården togs i bruk 1925. I det nordöstra hörnet står två gravstenar från 1700-talet, vidare märks ett järnkors. I det nordvästra hörnet står en bod. I båda hörnen är strålkast...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas