Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, TROGARED 1:3 TROGAREDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_012:20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TROGAREDS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

TROGARED 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Trogareds kapell från 1918 är placerat ungefär mitt på en rektangulär grästäckt tomt med ett litet uthus i sydvästra hörnet. Tomten hägnas längs vägarna i norr och öster av ett vitmålat sentida staket med liggande brädor, i väster av ett lågt omålat spjälstaket, som rasat vid uthuset, och i söder av en kallmur av natursten med nyponbuskar på insidan och unga buskliknande lövträd på utsidan. Längs västra sidan står en trädrad, troligen med lönn och alm. Staketet har två öppningar längs norra sidan och raka grusgångar fram till ingångarna på västra respektive östra sidan. Två höga lövträd, troligen lönnar, står vid västra grindhålet, ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas