Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, TIMMELE 17:1 M.FL. TIMMELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_043:23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TIMMELE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TIMMELE 17:1

TIMMELE 23:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkan ligger med koret åt öster i den nordvästra delen av en närmast kvadratisk kyrkogård som sluttar åt väster och svagt åt söder. Kyrkogården utvidgades åt öster 1924 och åt söder 1946-52. I nordost återfinns klockstapel, personalbyggnad och garage. Kyrkogården omges av i söder och öster av en kallmur av gråsten från 1952. Muren bildar i väster stödmur med en anlagd gång från parkeringen, längs vilken går ett obehandlat sentida träräcke. Längs murpartierna löper en rad av främst björk. Mitt i öster är en ingång med smidd pargrind, vilken bär årtalet 1888, och samtida grindstolpar av granit med fasade hörn och rundat krön. I sydos...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas