Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, VIST 10:34 M.FL. VISTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_044:21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISTS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIST 10:34

VIST 10:36

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nyromanska kyrkan ligger med koret åt öster i den nordvästra delen av en kvadratisk kyrkogård. Kring kyrkogården löper en hög kallmur av gråsten och en rad av lövträd (utom i norr). Kyrkogården har fyra öppningar. Den södra har en smidd pargrind och stolpar av granit, sannolikt samtida med kyrkan. Den östra vetter mot en avstjälpningsplats och har en smidd pargrind från 1933 med järnstolpar. I den östra änden av norra muren finns en öppning med enkel smidesgrind i samma utförande som sistnämnda. Grindstolparna utgörs av obehandlade gråstensblock. Ytterligare en öppning i norr är bred och saknar grind. Mellan ingångarna och kyrka...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas