Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, EDSVÄRA 27:1 EDSVÄRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Edsvära kyrka och kyrkogård. Neg.nr. 04/139:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EDSVÄRA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EDSVÄRA 27:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan ligger i krönläge med koret åt öster i den nordöstra delen av en rektangulär kyrkogård, som vidgats i sluttningen åt väster. Kyrkogården omges av kallmurar av gråsten. I den äldre delen går den över till stödmur i söder. Kring kyrkans platå är i söder och väster stödmurar, liksom mot den utvidgade delen. Kyrkogården har tre ingångar. Två i söder - varav en mitt för mittporten - och en i öster till intilliggande gård. Alla har grindstolpar av kalksten med klot och smidda pargrindar, den i öster har tre grindar. Den gamla delen av kyrkogården omges av en rad med gamla lönnar och askar. Kring utvidgningen är almar som är samt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister